VASO Hovipoika ja Hovineito, Kaarina

Toteutimme kohteeseen poistoilmanlämmöntalteenoton kaukolämmön rinnalle. Lämpöpumpputeho 80 kW. Toteutusvuosi 2017.