As Oy Sepänsirkka, Turku

Toteutimme kohteeseen poistoilmanlämmöntalteenoton kaukolämmön rinnalle. Lämpöpumppujärjestelmä koko 30 kW. Toteutusvuosi 2019.