As Oy Säästörusko, Rusko

Toteutimme kohteeseen ilmavesilämpöpumppu laitteiston. Vanha lämmitysjärjestelmä oli öljylämmitys. Lämpöpumpputeho on 20 kW. Toteutusvuosi 2018